Hỏi Vấn đề hoàn tiền của paypal

#1
Hôm bữa em có đăng kí paypal và có add bank vào và bị trừ 54k em đợi 2 ngày rồi vẫn chưa thấy refund. Có ai biết bao lâu thì được refund không ạ.
 

admin

Administrator
Staff member
#3
Hôm bữa em có đăng kí paypal và có add bank vào và bị trừ 54k em đợi 2 ngày rồi vẫn chưa thấy refund. Có ai biết bao lâu thì được refund không ạ.
Em add bank để verify hay làm gì
Nếu add bank để verify nó sẽ hoàn tiền vào paypal khoảng tối đa 1 tháng em nhé
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top