• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hỏi Vấn đề coppy có ảnh hưởng đến SEO

nguyenphuong

Cường Nguyễn
Staff member
Moderator
Mình mới lập 1 blog. Do mình không chuyên viết về content nên có coppy của site A 1 ít, site B 1 ít để viết. Mọi người cho hỏi như vậy có thể bị google phạt do sao chép nội dung không.
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
@nguyenphuong
Có em nhé, Google sẽ tính nội dung trùng lặp, em copy mỗi nơi 1 ít thì nên tùy biến đi nhé
 

nguyenphuong

Cường Nguyễn
Staff member
Moderator
Vâng. Em cũng xào nấu 1 ít chứ không bê nguyên vào
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top