• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share tut ân hạn Facebook mới nhất 2020

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Nguyên liệu cần
+ Thẻ Yolo
+ Via Tây Ban Nha hoặc via Mỹ
_____
Cách 1: Đăng nhập bằng IP Nhật Bản
Tạo nhiều BM, mỗi BM tạo 1 tài khoản pay rồi sẽ tạo được thêm tài khoản nhé
Share BM sang via Việt Nam
Lấy via Việt Nam add thẻ Yolo vào
+ Vào thông tin doanh nghiệp rồi thoát via Việt Nam ra khỏi BM ngoại
+ Sang via ngoại tạo tài khoản add thẻ (dùng phương thức thanh toán của doanh nghiệp), via Tây Ban Nha thì euro, via Mỹ chọn usd
+ Lên camp bằng id đã chạy rồi
+ Set để ngân sách 999999$ đô hoặc 999999 euro + xác minh thẻ yolo
+ Tài khoản cắn được 1 tí tiền ấn pay thủ công để tạo thêm tài khoản trong BM nhé
+ Xác minh con thứ 5 thì 3 con kia sẽ sống

Cách 2:

+ Via US cổ đăng nhập vào tạo BM, share BM ngoại sang via Việt đã thanh toán pay sạch trên Facebook rồi lên camp (Page đã có sẵn trong BM)

+ Pay 1 ngưỡng bằng Yolo xong để ngân sách max cho nó cắn vượt ngưỡng )

- Reach thì dùng via Tây Ban Nha tạo tài khoản ngưỡng 20 euro, 1 thẻ yolo 1 BM5 ăn ngưỡng đầu là xong

Chúc bạn thành công!
 
Last edited:

lavita123

New Member
Ad ơi. Ân hạn nghĩa là gì? TuT này có phải bùng Fb ko anh?
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top