Thảo luận Tool chụp ảnh màn hình toàn bộ website online

#1
Tiện lợi hơn với việc chụp ành màn hình trang web, khi ta làm demo để share mã nguồn ..v..v..
- Copy url và dán nhấn tạo vậy là xong...chờ sau khi trang sử lý ảnh xong bạn chỉ việc copy bbcode dán vào diễn đàn hoặc blog.
Chính thức mở cửa trang tool chụp ảnh màn hình toàn bộ trang web online.
- Chức năng: Chụp với khung tuỳ chọn (đang phát triển thêm)

- Chức năng chụp ảnh toàn màn hình và tuỳ chọn chụp style web hoặc style wap của bạn.

- Chọn định dạng ảnh JPG hoặc PNG
............Đang cập nhật.........
DEMO: CÔNG CỤ GIÚP BẠN TẠO ẢNH CHỤP TOÀN BỘ MÀN HÌNH CỦA WEBSITE ONLINE ...

 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top