admin

Administrator
Staff member
Đây là phần mềm chức năng giống như các phần mềm tạo webserver trên máy tính
Gồm có
  • LIGHTTPD as webserver,
  • PHP as php server with cgi,
  • MYSQL as db server, and
  • PHPMYADMIN as mysql-client
Đặt biệt là bit webserver trên android này không dùng apache webserver mà chạy bằng Lighttpd cho nên chạy rất nhẹ và nhanh
Giao diện của bit webserver

Phần cài đặt, đổi port cho webserver dễ dàng

Thay đổi root web trên thẻ nhớ

Root web folder

Php info này chạy php 5.4.4

Tải xuống fshare
Fshare - tuoitreit.vn_bit_web_server_v2.1.19.b.30.apk
Mật khẩu tải xuống là tuoitreit.vn
Lưu ý: Chỉ tải phần mềm ở liên kết do tuoitreit.vn cung cấp, không tải ở nơi khác ngoài liên kết trên để tránh kích hoạt mất tiền oan.
Chúc các bạn thành công!
 

hongsonmobi

New Member
sao không thể set port 80 được nhỉ
xin huongs dẫn set port 80 với
:-*:-*:-*:-*
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top