[share] lại code clone MP3 T2VN

admin

Administrator
Staff member
#1
Demo đã die (host kloxo còn chạy dc huống chi cpanel)
http://www.mediafire.com/?96vvwnwlm96ht0q
Hướng dẫn cài đặt
+ Tạo database , import file t2vn2011.sql
+ vào #include/config.php thay thông số database
+ sửa lại $link_folder cho đúng với thư mục mà bạn up lên , ở root thì $link_folder = "/"; còn trong thư mục ví dụ 2012 thì $link_folder = "/2012/";
p/s: Để cập nhật cache các bạn chạy link http://domaincuaban/del.php nhé (cập nhật cache tức là update bài hát mới đó)
Nếu khi cài đặt xong bạn chạy link http://domaincuaban/clone/zmp3.php mà ko vào đc là bạn bị zing banned ip rùi nhé , hãy up file zmp3.php lên host khác rồi vào config.php mà chỉnh lại $domain_music nha
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top