• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

NhokLove

Active Member
Staff member
Super Moderators
demo ảnh:
SinhVienIT.Net---164857-47851269423939.jpg

demo online: click
Các chức năng chính:

1. Chức năng hệ thống:
- Load ajax sử dụng thư viện JQUERY.
- Khả năng bảo mật thông tin cao.
- Sử dụng và cài đặt dễ dàng với gói install.
- Khả năng tùy biến cao.
- Quản lý các khối bên bằng các chức năng mặc định, Add- ons cài đặt hoặc sử dụng mã html.
- Phân vùng hiển thị cho các khối.
- Cập nhật phiên bản mới trực tiếp từ mạng.
- Quản lý và tùy chỉnh hình nền giao diện.

2. Chức năng chính:
- Viết nhật ký.
- Đăng và quản lý ảnh.
- Đăng và quản lý nhạc.
- Gửi ước nguyện.
- Gửi và nhận tin nhắn.
- Đăng và quản lý nhắn nhủ.
- Đăng và quản lý ngày trọng đại.

3. Chức năng nhật ký:
- Đăng và quản lý chủ đề nhật ký.
- Viết nhật ký.
- Duyệt nhật ký theo chủ đề, ngày, theo tháng, theo năm, người viết.
- Chèn tâm trạng, thời tiết cho nhật ký.
- Sửa và xóa bài.
- Đăng nhận xét cho bài viết.

4.Chức năng gallery:
- Đăng và quản lý chủ đề.
- Đăng và quản lý album.
- Đăng và quản lý ảnh.
- Đánh giá và đăng lời bình cho ảnh.
- Duyệt ảnh theo Chủ đề, album, ngày, tháng, năm, người đăng.
- Chiếu slideshow theo album, theo ngày, tháng, năm, người đăng.

5. Chức năng music:
- Đăng và quản lý chủ đề nhạc.
- Đăng và quản lý danh sách ca sỹ.
- Đăng và quản lý danh sách ca khúc.
- Duyệt ca khúc theo chủ đề, người đăng, album, ca sỹ.
- Quản lý playlist.
- Nghe toàn bộ ca khúc trong album, ca sỹ, playlist.
- Hỗ trợ đăng nhạc từ trang nhaccuatui.com
- Tải ca khúc trực tiếp từ ipod flash player.

6. Chức năng ước nguyện:
- Gửi ước nguyện.

7. Chức năng tin nhắn:
- Quản lý tin nhắn.
- Gửi và nhận tin nhắn ( hộp tin thông báo tin nhắn mới sẽ hiển thị ngay khi đăng nhập ).

8. Chức năng quản lý ngày trọng đại.
( các ngày trọng đại này là các ngày lễ, ngày kỷ niệm của 2 người cũng như ngày sinh nhật ... )
- Quản lý ngày trọng đại.
- Đăng và chỉnh sửa thông tin ngày trọng đại.
- Thông báo các ngày trọng đại trong tháng.
- Tự động cập nhật ngày sinh nhật của chàng và nàng khi cài đặt nhật ký hoàn tất.

Cài đặt

1. Download + up lên host

2. Tạo 1 cơ sở dữ liệu database

3. Xóa file includes/
config.php

4. Chạy domain.com/diary/install/install.php
5. Tiến hành cài bình thường như hướng dẫn
6. Cần chmod 777 includes/site.config.php
Download
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top