[share] full Code vs data eblog by Bom3g part 2

admin

Administrator
Staff member
#1
Vì có 1 số bạn xin nên mình sẽ share cho các bạn dùng. Code này pro hơn code trước mình share rất nhiều vì nó là code của bác quốc huy mà.
Mình đã fix lại 1 số thứ:
- ko có chức năng thành viên
- Fix lại lỗi phòng chat
- thêm bbcode
- thêm chia sẻ bài viết
- với 1 số thứ nho nhỏ khác
....
Demo: http://bom3g.tk
Download
Data: Tải xuống
Code: Tải xuống
Hướng dẫn
Upload code lên hosting, unzip, tạo data và import data kia lên. Sửa file config cho phù hợp
Nick: Bom3g
Pass: 123456789
Giống hệt demo không sai 1 tí gì!
Chú ý chỉ chạy tốt trên cp11
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top