Share Full Code Bo Blog http://clip102.net ( skin hot )

admin

Administrator
Staff member
#1
Demo : http://clip102.net
Ảnh :


Nếu demo không xem được thì cứ xem ảnh nha , vì mình cài lại code rồi ....
Sorry , chèn ảnh vào cứ bị treo máy mãi
Code này mình Down từ host về nên khỏi lo lổi nha mấy bạn ...
Bài viết hơi bậy tí, nhưng nếu không muón thì del bớt bài đi vậy ... Mong anh em đừng chém ....
Cài đăt :
vào data/config.php : sửa lại ...
$db_server='localhost';
$db_username='root';
$db_password='123456';
$db_name='data_clip102';
$config['blogurl']='http://clip102.net';


Thành của bạn ...
Import SQL vào ....
use: admin
pass: 123456
Code: http://www.mediafire.com/?80zfb1aa7d28k6y
Data: http://www.mediafire.com/?e6m1fqrf91a9qo2
Pass giải nén : http://clip102.net
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top