admin

Administrator
Staff member
#1
Code này đã được fix trên xtgem khi nâng cấp PHP gói 2 trở lên
Hướng dẫn dùng unzip ra được 3 file info.php, unzip.php và unzip.nlc.php chạy domain/unzip.php là được, nhớ đăng ký nhé, bảo mật mà, khi chạy domain/unzip.php sẽ có bảng đăng ký hiện ra, sau khi đăng ký xong được file info.php lưu tên đăng nhập và mật khẩu
Down http://upvn.mobi/?id=21227
Lưu ý là chỉ giải nén file ZIP thôi nhé Và để đạt hiệu quả tốt nhất khi giải nén thì chú ý mấy cái sau:
1. Chỉ unzip vào ban ngày vì ban ngày Xtgem ko bị lag 2. Unzip những file có dung lượng nhỏ dưới 1MB để có thể unzip hết file
3. Đổi tên file ZIP ko có các ký tự đặc biệt như dấu +, -, _, %
Demo http://thangvippro9x.net/unzip.php và http://modvn.net/unzip.php
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top