• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Code này đã được fix trên xtgem khi nâng cấp PHP gói 2 trở lên
Hướng dẫn dùng unzip ra được 3 file info.php, unzip.php và unzip.nlc.php chạy domain/unzip.php là được, nhớ đăng ký nhé, bảo mật mà, khi chạy domain/unzip.php sẽ có bảng đăng ký hiện ra, sau khi đăng ký xong được file info.php lưu tên đăng nhập và mật khẩu
Down http://upvn.mobi/?id=21227
Lưu ý là chỉ giải nén file ZIP thôi nhé Và để đạt hiệu quả tốt nhất khi giải nén thì chú ý mấy cái sau:
1. Chỉ unzip vào ban ngày vì ban ngày Xtgem ko bị lag 2. Unzip những file có dung lượng nhỏ dưới 1MB để có thể unzip hết file
3. Đổi tên file ZIP ko có các ký tự đặc biệt như dấu +, -, _, %
Demo http://thangvippro9x.net/unzip.phphttp://modvn.net/unzip.php
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top