demo wap xtgem đã nâng cấp

  1. admin

    [share] code unzip files trên xtgem đã nâng cấp

    Code này đã được fix trên xtgem khi nâng cấp PHP gói 2 trở lên Hướng dẫn dùng unzip ra được 3 file info.php, unzip.php và unzip.nlc.php chạy domain/unzip.php là được, nhớ đăng ký nhé, bảo mật mà, khi chạy domain/unzip.php sẽ có bảng đăng ký hiện ra, sau khi đăng ký xong được file info.php lưu...
Top