• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Vì có nhiều bạn xin và vừa bị scam nên hôm nay mạo muội share code wap này
Giới thiệu 1 chút code này đã add full mod.
Chỉ thiếu mxh và blog.
Download
Code http://upvn.mobi/?id=18792
Data http://upvn.mobi/?id=18791
Vào phpmyadmin, cms_settings sửa thành mail của bạn rồi chọn quyên pass để đăng nhập với quyền admin nhé


----> Bổ sung bài viết <----


Demo vừa làm cho nhoklove
http://kenh3g.mobi
 
Đã changed mail cho nhoklove trong phpmyadmin, nhưng chọn quên pass thì mã xác nhận sai nản
 
Wap to co sao dau dungcaro
Nhoklove.phan code wap e bj loi ruj nha
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top