admin

Administrator
Staff member
Code đây Bạn đến từ Bạn đến từ
Code:
Bạn đến từ [a href="[xt:referer /]"][xt:referer /][/a]
do sự nhận diện code vbb nên m phải post như vậy ae thay ngoặc vuông thành nhọn nhá
 

admin

Administrator
Staff member
Thay ngoặc vuông thành ngoặc nhọn nhá
 

Facebook Comments

Similar threads


New posts New threads New resources

Top