Phần mềm việt hóa luôn trên .jar hoặc .zip

admin

Administrator
Staff member
#1
Như anh em biết vh mỗi khi bug bằg FTP thì quá lâu đúng k? Để vh trực tiếp không cần giải nén thì ta cần dùng đến phần mềm quản lí file UniFM,pm này đọc được những file.utf8, properties, lng, font. còn nếu như lang nằm trong class thì phải giải nén nha. thủ thuật này giúp ta 1 phần nhỏ trog vh.
Hd: Vào jar,Vào file ngôn ngữ có đuôi như trên, thấy có ngôn ngữ, ấn 5 vào chỉnh sửa,
Việt hóa như bình thường , yêu cầu đã biết vh cơ bản,Vh ntnày chỉ vh không dấu thôi.Xong,ấn *lưu....
Thông thường những java có file lang kiểu này chỉ có 1,2 file chứa ngôn ngữ như vậy, lợi ích vh thế này tiết kiệm thời gian cho ae, thêm vào đó dung lượng java không bị dâng lên 200kb sau khi nén lại bằng Blue FTP
unifm
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top