• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

pm html jar vh

  1. Admin

    Phần mềm việt hóa luôn trên .jar hoặc .zip

    Như anh em biết vh mỗi khi bug bằg FTP thì quá lâu đúng k? Để vh trực tiếp không cần giải nén thì ta cần dùng đến phần mềm quản lí file UniFM,pm này đọc được những file.utf8, properties, lng, font. còn nếu như lang nằm trong class thì phải giải nén nha. thủ thuật này giúp ta 1 phần nhỏ trog vh...
Back
Top