pm html jar vh

  1. admin

    Phần mềm việt hóa luôn trên .jar hoặc .zip

    Như anh em biết vh mỗi khi bug bằg FTP thì quá lâu đúng k? Để vh trực tiếp không cần giải nén thì ta cần dùng đến phần mềm quản lí file UniFM,pm này đọc được những file.utf8, properties, lng, font. còn nếu như lang nằm trong class thì phải giải nén nha. thủ thuật này giúp ta 1 phần nhỏ trog vh...
Top