• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

vancongpham

New Member
chỉ có trên vieejtmaster thôi, he

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để bảo vệ các trang HTML của bạn[-O< có thể với lí do đơn giản là không muốn ai ăn cắp công sức do mình làm ra, Nơi đây có thể là câu trả lời của bạn. HTML bảo vệ mật khẩu sẽ cho phép bạn bảo vệ một trang HTML hoàn chỉnh hoặc chỉ một phần của nó. Kịch bản này sẽ mã hóa HTML bằng cách sử dụng một mật khẩu mà bạn chọn và sẽ thêm một hộp mật khẩu. Nếu khách truy cập của bạn trong một mật khẩu không chính xác, HTML sẽ không được giải mã. Xin lưu ý: Kịch bản này sẽ không hoạt động nếu mã HTML của bạn bao gồm JavaScript kéo nội dung từ một tập tin trên máy chủ của bạn. Ngoài ra, nó không thể mã hóa văn bản ngắn, các mật khẩu mã hóa sẽ được tốt hơn.:>

tạo ngay đoạn mã bảo mật của bạn tại đây:
http://www.web-source.net/javascript_password_protect.htm
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top