• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hỏi Lỗi khi thêm ram máy tính

nguyenphuong

Cường Nguyễn
Staff member
Moderator
Máy em đang chạy 2 ram 4 gb, em mới mua thêm 1 thành ram 4gb nữa khi lắp thêm thì bật máy không lên màn hình ( quạt CPU quay 1 tý rồi tắt rồi lại quay ) khi tháo ram mới mua ra thì chạy bình thường. Còn khi chạy 1 ram cũ 1 ram mới thì vẫn lỗi. Hoặc tháo 2 ram cũ ra chạy nguyên ram mới thì nó mới chạy. Cho em hỏi lỗi đây đó đâu ạ. ( Đã cắm thử các khe rồi )
**Main Giga B85 - 4khe ram
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Máy em đang chạy 2 ram 4 gb, em mới mua thêm 1 thành ram 4gb nữa khi lắp thêm thì bật máy không lên màn hình ( quạt CPU quay 1 tý rồi tắt rồi lại quay ) khi tháo ram mới mua ra thì chạy bình thường. Còn khi chạy 1 ram cũ 1 ram mới thì vẫn lỗi. Hoặc tháo 2 ram cũ ra chạy nguyên ram mới thì nó mới chạy. Cho em hỏi lỗi đây đó đâu ạ. ( Đã cắm thử các khe rồi )
**Main Giga B85 - 4khe ram
Em check xem ram có cùng bus không
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top