• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hỏi Khóa học "Thiết kế website cho người không chuyên"

ty6760mlm

New Member
Chào bạn,
Nếu bạn đã từng thuê một công ty, cá nhân thiết kế website, hẳn có lúc bạn gặp phải những trường hợp như thế này:
Website bị lỗi không biết nhờ ai sửa
Thay đổi một chút website cũng phải chờ vài tuần
Giá thiết kế website quá đắt
Chỗ nào giá rẻ thì vô trách nhiệm :(
Bạn bực bội và nói rằng “Nếu mình có vài kiến thức cơ bản về thiết kế website thì đã không gặp những trường hợp như vậy!
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top