Share javascript đếm tiến thời gian

admin

Administrator
Staff member
#3
Ông vào file Test.html sửa nội dung tùy ý vd sửa Trang wap thành lập thành ngày tôi sinh ra chẳng hạn
 
#6
Ngày 14-2-1994 . Hì mún làm cho wapego nhưng chắc kô chạy code đc nếu ôg làm đc thì tks nhiều . Kô đc thì làm cho xtgem hộ tui !
 

admin

Administrator
Staff member
#11
<script src="http://68.169.46.7/~tuoitrey/Demtien/Demtien.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="counter">Đếm tiến từ ngày sinh</div>
<script type="text/javascript">new CountUp('February 02, 1994 10:00:00', 'counter', "Nôngdânđú đã ra đời ");</script>
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top