admin

Administrator
Staff member
Hình nền này làm riêng cho forum Anime hay là Forum Fan Club One Piece nhé..
Nhìn phải gọi là Ngầu [-(
Ai thích chỉnh sửa Font theo ý thì down file PSD nhé :!!PSD: ATT
Demo:

Hình nền **==

Và Logo Banner cho ai cần :)>-

Thêm cái nền Forum cho ai thích Chém Gió >:p


Cách làm Nền Chat Box.
Chèn:

HTML:
<body style="background:#FFFFFF url([U]link ảnh~[/U]) no-repeat fixed center center; border: 0px !important;">
Vào file Index.PHP trong Chatbox nhé...
Chèn trên hoặc dưới
HTML:
<body>
Download Chat box One Piece.psd (1.10 MB)
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top