• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share Hướng dẫn tự tạo App Android để truy cập vào wapsite của mình

SuperTroll

New Member
- Bắt đầu luôn nhé:D
Đầu tiên vào Appsgeyser.com
brqaijv.png

- Tiến hành đăng kí nhé.Sau khi đăng kí xong thì ta sẽ đăng nhập.
bPDSt0v.png

- Đang nhập xong sẽ trở về trang chủ,ta click vào biểu tượng Create App
cbSSUTQ.png

- Sẽ mở ra một trang mới,bạn chọn Website
4A0GDgS.png

- Khi ra trang mới,chổ website url bạn điền url của wap bạn,nhấn Next
FW7UD0P.png

- Chỗ app name điền tên app.nhấn Next
Chỗ DESCRIPTION bạn điền mô tả cho app.nhấn Next
- Khi đã điền đầy đủ thông tin rồi thì nhấn vào chữ CREATE APP là xong nhé,rồi quay lại trang chủ và tải ứng dụng đó thôi :khakha:
- Nguồn: Thach - Nhanhnao
 

Facebook Comments

Similar threads