Share Hướng dẫn tự tạo App Android để truy cập vào wapsite của mình

SuperTroll

New Member
- Bắt đầu luôn nhé:D
Đầu tiên vào Appsgeyser.com

- Tiến hành đăng kí nhé.Sau khi đăng kí xong thì ta sẽ đăng nhập.

- Đang nhập xong sẽ trở về trang chủ,ta click vào biểu tượng Create App

- Sẽ mở ra một trang mới,bạn chọn Website

- Khi ra trang mới,chổ website url bạn điền url của wap bạn,nhấn Next

- Chỗ app name điền tên app.nhấn Next
Chỗ DESCRIPTION bạn điền mô tả cho app.nhấn Next
- Khi đã điền đầy đủ thông tin rồi thì nhấn vào chữ CREATE APP là xong nhé,rồi quay lại trang chủ và tải ứng dụng đó thôi :khakha:
- Nguồn: Thach - Nhanhnao
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top