Hướng dẫn sử dụng dịch vụ dns trung gian freedns.ws

admin

Administrator
Staff member
#1
Để sử dụng được DNS trung gian, bạn phải DNS Name Server về Name Server của dịch vụ DNS trung gian:
Name Server 1: ns1.freedns.wsName Server 2: ns2.freedns.ws
Hướng dẫn đăng ký Account FreeDNS.ws và tiến hành cấu hình Domain:Truy cập vào site: http://freedns.ws và làm theo hướng dẫn như hình
(Hình 1)
(Hình 2)
(Hình 3)
Vào Email để kích hoạt Account
(Hình 4)
(Hình 5)
(Hình 6)
(Hình 7)
(Hình 8)
Một Domain bao giờ cũng có 2 Record chính cần phải cấu hình:- Record thứ nhất là Domain không có WWW. Ví dụ: teennhatrang.com
(Hình 9)
- Record thứ hai là Domain WWW. Ví dụ: www.teennhatrang.com
Chú ý: đối với Domain WWW thì có 2 cách cấu hình:
Cách 1: là 1 record A
(Hình 10)
Cách 2: là 1 record CNAME
(Hình 11)
Cách tạo Sub-Domain: Sub-Domain là Record A- Name: nhập Sub-Domain cần tạo.- IP: nhập IP hosting của Sub-Domain.
(Hình 12)
Chú ý: Trường hợp Sub-Domain và Domain cùng Hosting, bạn phải vào Control Panel hosting tạo 1 lần Sub-Domain nữa.
Nếu dns nameserver thì:- Nếu là Root Domain (gồm Domain có www và không có www) thì ko được. + domain.com + www.domain.com- Còn các Sub-Domain thì OK, bạn chỉ cần tạo Record NS và trỏ về Name Server của Hosting hoặc DNS trung gian khác.
Có nghĩa là chỉ dns nameserver được subdomain!
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top