• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Thảo luận HostSimPly.Net - Free Hosting cPanel Server LiteSpeed Full Option tốt nhất 2020

IPVanish

New Member
chào các anh em , tình cờ check Review các box, vô tình tìm dc trang reg host cPanel 11 tốt thật sự, shared cho anh em cùng test về dịch vụ này

ngay bản thân mình cũng đang dùng phải nói cấu hình khá khủng, load nhẹ chưa đầy 2 giây, full 1 cpu/ account chạy

At HostSimPly, we offer a variety of different Dual CPU servers. These range from the Intel E5 2603v3 all the way up to the Intel E5 2697v3. We specialize in custom configurations. Need dual processor servers with large amounts of ram? No problem! With configurations ranging from 16gb of DDR4 ECC ram to 256gb+ DDR4 ECC ram, HostSimPly has you covered. With an almost unlimited number of drive configurations available, we can satisfy even the most I/O hungry applications and deployments. All of our dual cpu servers have numerous options for different raid cards and raid levels as well as sata, sas and SSD drives.

hostsimply.net
 

vietpro2008

New Member
chào các anh em , tình cờ check Review các box, vô tình tìm dc trang reg host cPanel 11 tốt thật sự, shared cho anh em cùng test về dịch vụ này

ngay bản thân mình cũng đang dùng phải nói cấu hình khá khủng, load nhẹ chưa đầy 2 giây, full 1 cpu/ account chạy

At HostSimPly, we offer a variety of different Dual CPU servers. These range from the Intel E5 2603v3 all the way up to the Intel E5 2697v3. We specialize in custom configurations. Need dual processor servers with large amounts of ram? No problem! With configurations ranging from 16gb of DDR4 ECC ram to 256gb+ DDR4 ECC ram, HostSimPly has you covered. With an almost unlimited number of drive configurations available, we can satisfy even the most I/O hungry applications and deployments. All of our dual cpu servers have numerous options for different raid cards and raid levels as well as sata, sas and SSD drives.

hostsimply.net
Đang test. Thấy tốc độ oke.
Đăng ký bắt thanh toán 0.01$ nhưng lỗi ko thanh toán được.
Hôm sau vẫn kích hoạt accoint nhưng time chỉ 1 tháng.
Ko thấy gửi info account về mail.
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
Admin Share mã nguồn tools bot net Tut, tool, mmo 1
Admin Share đăng ký host cp11 3 tháng tại Interserver.net chỉ 1$ thời Covid-19 Chia sẻ mã giảm giá 0
tunglamed Thay sim 4G miễn phí, được tặng gói data thả ga lướt net cùng MobiFone Thông tin các mạng di động 2
Admin vtLai VBB Back to Top Page SinhVienIT.Net Add-ons 0
T Khởi động với ASP.NET MVC 5 Tin tức CNTT 0
N Share CCV CHECKER CHK v1.0 [SOURCE CODE VB .NET] Hacking 0
N Share How To Create Combo Leecher VB NET +Source Code C# / C++ 0
N Share SRC-AutoProxy Locator v6.NET Source Code C# / C++ 0
V Share [Vn5socks.net] Service Seller Socks Good VPS & Dedicated Server 3319
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Service Seller Socks Good Tut, tool, mmo 942
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 24/11/2017 Tut, tool, mmo 3
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 23/11/2017 Tut, tool, mmo 6
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 22/11/2017 Tut, tool, mmo 6
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 21/11/2017 Tut, tool, mmo 2
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 20/11/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 19/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 18/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 17/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 16/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 15/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 14/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 13/11/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 12/11/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 11/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 10/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 09/11/2017 Tut, tool, mmo 4
T Share [Web Game TNTD ] TuyTayDu.Net tặng MAX 999999999 Vàng khi tham gia vào game Thảo luận wap việt 2
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 08/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 07/11/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 06/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 05/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 04/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 03/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 02/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 01/11/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 31/10/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 30/10/2017 Tut, tool, mmo 6
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 29/10/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 28/10/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 27/10/2017 Tut, tool, mmo 3
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 26/10/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 25/10/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 24/10/2017 Tut, tool, mmo 3
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 23/10/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 22/10/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 21/10/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 20/10/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 19/10/2017 Tut, tool, mmo 5
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 18/10/2017 Tut, tool, mmo 4
rockymen9999 Share [Vn5socks.net] Auto update 24/7 - list socks live 17/10/2017 Tut, tool, mmo 5

Similar threads

New posts New threads New resources

Top