Giúp tớ chia nhỏ mã nguồn xíu

blog4me

Super Moderator
Staff member
#1
Như trên,chia nhỏ hộ tớ cái mã nguồn này xíu,khoảng 3-4mb/tệp nha
link day nek
đây là mã nguồn tớ thấy đẹp nhất.mong mọi người giúp đỡ
 
Last edited:

blog4me

Super Moderator
Staff member
#4
Mình không dùng pc nên copy toàn bị lỗi thôi,nên tớ chịu.
Với sau này,muốn dùng lại thì vẫn có mà dùng hi
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top