Android cần giúp mod file apk

hunglata

Member
e có một vài game muốn chỉnh sủa ngôn từ trong game nhưng game này nó không có ngôn ngữ ở file string hỏi dò ra thì mới biết ngôn ngữ nó lằm ở trong file class.dex ai hướng dấn e bung file .dex đó ra để chỉnh sửa rồi buid lại với.

- - - - - - - - - -

e đã từng dùng dex2jar chuyển được file dex sang jar nhưng k biết phần mềm nào để sửa được file class trong jar và cũng không biết cách buid file jar lại thành dex. mong ai biết chỉ e với
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top