[Game] heroes lore zone

blog4me

Super Moderator
Staff member
#1
tiếp tục cuộc phiêu lưu RPG nổi
tiếng cung cấp
Đồ họa đẹp, Một cốt truyện hấp
dẫn
Một vài kết thúc trò chơi.
sáu địa điểmHơn 400 mặt hàng
và vũ khí
Hơn 100 con quái vật30 kỹ
năng30có mức độ
Dung lượng: 1.1MB
máy s40v 123 không bem được
nha. v5 trở lên vô tư
176x220
240x320
320x240

Nguon: wvn
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top