• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Mở forum/includes/tema.php
Tìm dòng
PHP:
$txt_tmp = str_replace("[/l]", "", $txt_tmp);
Thêm bên dưới
PHP:
$txt_tmp = preg_replace('#\[thank\](.*?)\[/thank\]#', 'Bạn ko đủ trình để bug nhé', $txt_tmp);
Tìm tiếp
PHP:
                $txt_tmp = str_replace("\r\n", "<br/>", $txt_tmp);
Thêm bên dưới
PHP:
$txt_tmp = preg_replace('#\[thank\](.*?)\[/thank\]#', 'Bạn ko đủ trình để bug nhé', $txt_tmp);
Xong
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
Admin Hướng dẫn fix bug sql injection mod music gift vbb Khác 0
Admin Hướng dẫn Fix Bug Changuondyu Static Mod Vbb Mới Và Chuẩn Nhất Khác 1
Admin Bug Changuondyu Static Mod VBB và cách fix Security - Local - Hacking 3
Admin Share mod game sóc đĩa online bản fix bug đặt tiền cho johncms 4.4 Johncms 4
Admin Hướng dẫn fix bug trên Xenforo 2.1.9 trở xuống và Xenforo 2.0.13 trở xuống Xenforo 0
PushKiss Hướng dẫn Fix bug like bài viết bang hội JohnCMS Johncms 0
C Hỏi Ai biết fix lỗi bug topic bang hội thì vào giúp mình. Johncms 0
Admin Lỗi SQLI nghiêm trọng của WHMCS 5.2.7 (cách bug và cách fix) Khác 0
S Bug gold,chậu game kvvv nhanh kẻo fix Thủ thuật ĐTDĐ 0
Admin Bug chatbox changuondyu trên xenforo và cách fix Security - Local - Hacking 0
Admin Hướng dẫn Fix Bug Changuondyu Static An Toàn Và Hiệu Quả Nhất Khác 0
Admin Cách fix bug XSS tại 1 số theme của wordpress Khác 0
Admin Share games Sóc đĩa Online bản fix bug đặt tiền cho johncms 4.4 Johncms 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi không vào được mạng laptop Masstel E140 Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi Communication Error cho máy in Canon LBP 2900, Canon LBP 3300 Windows 11 mới nhất - Fix Communication Error Canon 2900, Canon 3300 Windows 11 Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin Fix the "Access denied. You do not have enough rights to use this virtual machine" error message MacOS Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi GET GENUINE OFFICE Your license isn't genuine cho office thành công 100% Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
nutevnn Help Nhờ hướng dẫn fix html trong PHP PHP 0
Admin Fix [E_WARNING] inet_pton(): Unrecognized address unknown xenforo 2.2.10 Xenforo 0
Admin Hướng dẫn gõ tiếng việt có dấu trên vba - Fix lỗi font tiếng việt excel vba Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi không xóa được bôi đen trong Word bằng phím Backspace - Backspace doesn't delete highlighted text word Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 4
thaicutene Help ai đó hãy giúp fix cái Invalid IP Johncms 12
Admin Hướng dẫn fix lỗi No Internet trên Windows 10 20H2 Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin XenForo 2.1.12 Released (Security Fix) Xenforo 0
Admin XenForo 2.2.1 Released (Includes Security Fix) Xenforo 0
Admin Hướng dẫn fix noindex cho wordpress Wordpress 0
Admin Fix ErrorException: Template error: Illegal string offset 'width' with SEO 2 Xenforo 2 Xenforo 0
Admin Hướng dẫn fix màn hình đen black screen phần mềm OBS Studio trên Windows 10 Sử dụng, chia sẻ, hỏi đáp 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi tắt kiếm tiền (TKT) lỗi quốc gia Ad Breaks Tut, tool, mmo 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi đăng nhập từ iPhone đã ghép nối trên Watch OS 6.2.6 Điện thoại di động 0
Admin [ShikiSuen] Chinese HTML Lang Tag Fix Xenforo 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi ABI mismatch xamarin forms Android, iOS 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi The selected build configuration is using the shared Mono runtime for faster deployment Xamarin Forms Android, iOS 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi WHPX is not configured khi dùng Visual Studio 2019 Android, ios, java, windows phone 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi We couldn’t complete the updates, Undoing changes không vào được windows Hệ điều hành 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi không hiện IP online xenforo - Fix don't display IP members online xenforo Xenforo 0
Admin Hướng dẫn sửa Oppo A3s và Realme C1 tắt nguồn bật không lên - How to fix A3s and Realme C1 turned off and brick Thủ thuật ĐTDĐ 0
Admin XenForo 2.0.11 Released (Security Fix) Xenforo 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi xinput1_3.dll or d3dx9_43.dll is missing khi chơi PES 2017 - How to fix xinput1_3.dll or d3dx9_43.dll is missing simple Thủ thuật máy tính 0
Admin How to fix MySQL query error [1062]: Duplicate entry '***' for key 'expiry_date' xenforo 2 Xenforo 0
Admin How to fix XF\Db\Exception: MySQL query error [1932]: Table 'xf_phrase_map' doesn't exist Xenforo 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi XSS trên Xenforo 2.0.9 - XenForo 2.0.9 Released (Security Fix) Xenforo 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi Not enough memory RAM - An integer between 96 and 8 is required Thiết kế đồ họa 0
Admin Hướng dẫn fix lỗi /includes/vfchh/php/vfc_hide_core.php on line 163 mod vFCoders - Hide Hack v4 Vbb tutorial 0
Hong98 Hướng dẫn Cách fix lỗi thời gian chạy sai dạng Timeago All Shared Scripts 1
Admin Hướng dẫn fix lỗi android rung liên tục không ngừng ngày 31.12.2016 Android, iOS 0
SuperTroll Fix link code Xenforo 0
N Có ai biết fix lỗi invalid request trong vuivc.xyz không hỏi cái Trò chuyện linh tinh 0
congtukinhloai Ghoster WinXPSP3PROv2016.6.0 RC2 SATA Fix Win32k.sys Hệ điều hành 0
K Share AvatarQ 250 v8 Hỗ Trợ Event Fix Lỗi Crack, hack, mod, ghép game, ứng dụng 0

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top