• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

EDRS Shot 0.9.1 VI Chụp ảnh màn hình cực đỉnh

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Phần mềm chụp ảnh màn hình mà mình thấy đỉnh nhất cho s60v3 việt hóa by lqt pdaviet
Test trên e63 thấy pro qúa
Vài tấm hình cho anh em nè


upload nên ảnh lên imageshack.us luôn

Sao chép mã bb

Tính năng tạo con dấu bằng text và hình
Taọ ảnh động gif v v v
Và rất nhiều tính năng nữa . . .

Link download
EDRS Shot 0.9.1 VI Chụp ảnh màn hình cực đỉnh
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top