Hướng dẫn đổi màu liên kết cho vbulletin

admin

Administrator
Staff member
Nếu bạn muốn đổi màu liên kết cho vbulletin thay vì màu mặc định thi bạn là như sau
Nhập domain/admincp/template.php?do=search nhập additional.css chọn chỉ tìm trong tiêu đề
Nếu muốn thay màu liên kết, bạn thêm vào cuối
Code:
.postcontent a {
color: [COLOR=RED]#FF00FF[/COLOR];
}
Thay chữ đỏ bằng mã màu mà bạn thích
Nếu muốn in đậm liên kết, bạn thêm sau đoạn trên
HTML:
.postcontent a {
font-weight: bold;
}
Lưu lại và xóa cache trình duyệt và kiểm tra
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top