Hướng dẫn đổi màu liên kết cho vbulletin

admin

Administrator
Staff member
#1
Nếu bạn muốn đổi màu liên kết cho vbulletin thay vì màu mặc định thi bạn là như sau
Nhập domain/admincp/template.php?do=search nhập additional.css chọn chỉ tìm trong tiêu đề
Nếu muốn thay màu liên kết, bạn thêm vào cuối
Code:
.postcontent a {
color: [COLOR=RED]#FF00FF[/COLOR];
}
Thay chữ đỏ bằng mã màu mà bạn thích
Nếu muốn in đậm liên kết, bạn thêm sau đoạn trên
HTML:
.postcontent a {
font-weight: bold;
}
Lưu lại và xóa cache trình duyệt và kiểm tra
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top