• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Bộ code này khá đơn giản dành cho những người mới học php. Hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người.
Hướng dẫn cho các bạn
các bạn đặt tên CSDL là: qlsv rồi import trong thư mục SQL
Rồi config lại php
Vì không làm file config.php nên mỗi một file php là câu lệnh kết nối CSDL
Nên các bạn chịu khó sửa từng file nhé
Chú ý: sửa những chỗ sau.
$con=mysql_connect("localhost","root","mysql") or die (" Không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu");
mysql_select_db("qlsv",$con) or die (" Không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu");
Download tuan.rar
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top