• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Smobi

New Member
Như chúng ta đã biết cái ưu điểm của Ajax là xử lý bất đồng bộ , nó không làm trang web của chúng ta phải load lại toàn bộ mà chỉ load lại ở 1 bộ phận nào đó mà chúng ta xử lý . Hôm nay , mình xin ứng dụng lại những gì đã học từ Thầy và viết code đơn giản . Có gì sai sót các bạn góp ý dùm mình .
Tut của mình chỉ đơn giản gồm có 1 combo box để chúng ta chọn thể loại . Sau khi chọn thể loại thì sẽ đổ dữ liệu trong thể loại đó ra kèm theo phân trang . Ở đây mình chưa phân nhóm , các bạn có thể góp ý xây dựng hoàn chỉnh để phân trang và phân nhóm cho hoàn chỉnh nha . Sau đây là các bước thực hiện :

Đầu tiên chúng ta tạo 1 trang có tên là theloai.php . Trong trang này là 1 form để chúng ta chọn thể loại từ cơ sở dữ liệu . Sau đó tạo 1 trang ajax.js và 1 trang process.php để xử lý như trong code bên dưới .

Các bạn tham khảo code đầy đủ ở dưới nha .

Cấu trúc thư mục như sau :
folder : includes/ : trong folder này chứa file config.php chứa các thông số cấu hình
Code :
PHP:
<?php 
  $host = "localhost"; 
  $user_host = "root"; 
  $pass_host = "root"; 
  $db_name = "tintuc"; 
   
  $link = mysql_connect($host,$user_host,$pass_host) or die("can not connect host"); 
  mysql_select_db($db_name,$link) or die("can not connect database"); 
   
?>
folder data/ : chứa image của tin tức

file : theloai.php
Code :
PHP:
<script language="javascript" src="ajax.js"></script> 
<select size="1" name="tl" class="title" onchange="if(this.value!=0){javascript:loadXMLDoc(this.value,1);}"> 
  <option value="0">--Chọn thể loại--</option> 
  <?php 
    require_once("includes/config.php"); 
    $sql = "select * from theloai"; 
    $result = mysql_query($sql); 
    while($data = mysql_fetch_array($result)){ 
      echo "<option value='$data[idTL]'>$data[TenTL]</option>";   
    } 
  ?> 
</select> 
<div id="ketqua"></div>
file ajax.js :
PHP:
// JavaScript Document 
function obj(){ 
  td = navigator.appName; 
  if(td == "Microsoft Internet Explorer"){ 
    dd = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");   
  }else{ 
    dd = new XMLHttpRequest();   
  } 
  return dd; 
} 

http = obj(); 

function loadXMLDoc(id,p){ 
  document.getElementById("ketqua").innerHTML = "Đang xử lý..."; 
  url = "process.php?id="+id+"&page="+p; 
  http.open("get",url,true); 
  http.onreadystatechange=process; 
  http.send(null);   
} 

function process(){ 
  if(http.readyState == 4 && http.status == 200){ 
    document.getElementById("ketqua").innerHTML = http.responseText;   
  } 
}
file proccess.php
code :
PHP:
<?php 
  $id = $_GET['id']; 
  $page = $_GET['page']; 
  require_once("includes/config.php"); 
  $sql = "select * from tin where idTL=$id"; 
  $result = mysql_query($sql); 
  $tongsorecord = mysql_num_rows($result); 
  $y = 1; 
  $start = ($page-1)*$y; 
  $tongsotrang = ceil($tongsorecord/$y); 
  if($tongsorecord == 0){ 
    echo "Không có tin nào";   
  }else{ 
  ?> 
  <script language="javascript" src="ajax.js"></script> 
    <table align="center"> 
      <tr> 
        <td class="title">STT</td> 
        <td class="title">Tiêu đề</td> 
        <td class="title">Hình</td> 
      </tr> 
  <?php 
    $stt = 0; 
    $sql1 = "select * from tin where idTL=$id limit $start,$y"; 
    $result1 = mysql_query($sql1); 
    while($data1 = mysql_fetch_array($result1)){ 
      $stt++; 
      echo "<tr>"; 
      echo "<td>$stt</td>"; 
      echo "<td>$data1[TieuDe]</td>"; 
      echo "<td><img src='data/$data1[UrlHinh]' title='$data1[TomTat]' /></td>"; 
      echo "</tr>";   
    } 
  } 
?> 
  <tr> 
    <td colspan="3"> 
    <div id="pt"> 
    <?php 
      for($i=1;$i<=$tongsotrang;$i++){ 
        if($i == $page){ 
         echo "<span class='active'>$i</span>";   
        }else{ 
          echo "<a href='#' onclick='javascript:loadXMLDoc($id,$i);'>$i</a>";   
        } 
      } 
    ?> 
    </div> 
    </td> 
  </tr> 
</table>

Download ajax_test.zip
 

Facebook Comments

Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
Admin Share code blog xtgem mod bản mới fix lỗi phân trang Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Admin Share code phân trang wordpress không cần plugin Wordpress 0
Admin Share code php phân trang Mã nguồn wap 8
D Share Code phân trang cho xtgem All Shared Scripts 0
H Hướng dẫn tạo code phân trang trong PHP cực đơn giản + Trả Lời Ðề Tài Kiến thức lập trình 0
Admin Hướng dẫn tạo code phân trang trong php cực đơn giản PHP 0
Admin Share code phân trang cho xtgem Wap builder, wapego, xtgem, wen.ru, wapka, wap4 0
Admin Share code phân tích bbcode Mã nguồn web 0
K Android Hãy cùng MobiFone thăng hạng tiếng Anh cùng e-code giảm giá tại Apax English Điện thoại di động 0
K Android MobiFone tặng mã e-code tại APAX ENGLISH trị giá 500k cho Hội viên KNDL Thông tin các mạng di động 0
N Cần 1 người giúp đỡ chạy được code này. Có trả phí Thảo luận chung 0
Admin [CSCN] Roman Numeral Chord BB Code Support Xenforo 0
Admin Editor & BB Code Manager Xenforo 0
Admin Share code phpBB 3.3.3 tiếng việt mới nhất Phpbb3x 2
D Giúp đỡ về code javascrip trên Ladipage Hỗ trợ sử dụng diễn đàn 1
nguyenphuong Share Code vòng quay lì xì may mắn All Shared Scripts 1
Admin Xenforo 2 - Random Ads Code Xenforo 0
Admin Yilmaz - Hide [code,php,html] content from guests (vb5.6.x) Add-ons 0
Vtkun Xin giải mã code php Thảo luận chung 0
Admin Share code dịch vụ mạng xã hội bao gồm Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram Mã nguồn wap 27
Admin Share 15GB source code Android bao gồm Unity Android, iOS 4
Admin Share code Nukeviet 4.4.02 mới nhất - Code tin tức tốt nhất Việt Nam Mã nguồn web 3
Admin Share code trung thu 2020 đẹp mắt JavaScript / Ajax 4
Admin [MMO] Hide Bb-Code Content System Xenforo 1
I Xin Xin code up ảnh giống upanh.tuoitreit.vn PHP 0
Admin Share code phpBB 3.3.1 tiếng việt mới nhất Phpbb3x 4
Admin Share code wap upload mod full Mã nguồn wap 2
Admin Share code bắn pháo hoa tết 2021 đẹp JavaScript / Ajax 0
nguyenphuong Share bộ Source code trà sữa To Co To Co Wordpress 9
B xin lại các code link đã bị die Johncms 2
nguyenphuong Share code website bán khóa học Online All Shared Scripts 4
Admin Share code php check rank Việt Nam và thế giới từ Alexa PHP 0
Admin Share code leech ảnh girl xinh tự động Mã nguồn wap 0
nguyenphuong Share Code Đếm Ngược Thời Gian Chào Xuân Canh Tý 2020 All Shared Scripts 3
T Help Cần code web nghe nhạc Mã nguồn wap 0
nguyenphuong Share Code Flarum Đã Config Sẵn All Shared Scripts 6
nguyenphuong Share Full code WordPress Bán Hàng Giống Shopee, Lazada Wordpress 47
nguyenphuong Share code forum xenforo 2 Xenforo 134
Admin eBay Search function - code updated vBulletin Add-ons 0
N Share CCV CHECKER CHK v1.0 [SOURCE CODE VB .NET] Hacking 0
Admin How to add amp adsense code to xenforo 2 simple Xenforo 0
Admin [SC] BB Code YouTube xenforo 2 Xenforo 0
Admin Share code và data game bài Gowin 2019 mới nhất Mã nguồn web 9
Admin How to convert bbcode hide hack from [Aayush] Hide Hack v1 to Editor & BB Code Manager Xenforo 0
Npnken Share Share code shop nick tự động - shopbumma.com PHP 3
N Share CCV Checker V.1.0 SOURCE CODE C# / C++ 0
N Share CCV CHECKER SOURCE CODE C# / C++ 0
N Share How To Create Combo Leecher VB NET +Source Code C# / C++ 0
N Share SRC-HacKed Email Check Source Code C# / C++ 0
N Share SRC-Youtube SUbscribers LiveCount Source Code C# / C++ 0

Similar threads

New posts New threads New resources

Top