Status
Not open for further replies.

admin

Administrator
Staff member
Mở top mới chém nào
 

Hero

Super Moderator
Staff member
Top này chắc cũng đứng top a gồ thôi <img onerror="this.src='http://tuoitreit.vn/images/misc/khongcoanh.jpg';" src="images/smilies/onion/46.gif" border="0" alt="" title="Huyt Sao" class="inlineimg" />
 

Hero

Super Moderator
Staff member
<div class="bbcode_container">
<div class="bbcode_quote">
<div class="quote_container">
<div class="bbcode_quote_container"></div>

<div class="bbcode_postedby">
<img onerror="this.src='http://tuoitreit.vn/images/misc/khongcoanh.jpg';" src="images/misc/quote_icon.png" alt="Trích dẫn" /> Gửi bởi <strong>admin</strong>
<a href="showthread.php?p=85407#post85407" target="_blank"><img onerror="this.src='http://tuoitreit.vn/images/misc/khongcoanh.jpg';" class="inlineimg" src="images/buttons/viewpost-right.png" alt="Xem bài viết" /></a>
</div>
<div class="message">Beta chán rồi, giờ phải qua chính thức thôi em à</div>

</div>
</div>
</div>cái gì cũng phải chính thức chứ đâu thể beta mãi được <img onerror="this.src='http://tuoitreit.vn/images/misc/khongcoanh.jpg';" src="images/smilies/onion/91.gif" border="0" alt="" title="So qua co" class="inlineimg" />
 

Hero

Super Moderator
Staff member
<div class="bbcode_container">
<div class="bbcode_quote">
<div class="quote_container">
<div class="bbcode_quote_container"></div>

<div class="bbcode_postedby">
<img onerror="this.src='http://tuoitreit.vn/images/misc/khongcoanh.jpg';" src="images/misc/quote_icon.png" alt="Trích dẫn" /> Gửi bởi <strong>KhangSkull</strong>
<a href="showthread.php?p=85437#post85437" target="_blank"><img onerror="this.src='http://tuoitreit.vn/images/misc/khongcoanh.jpg';" class="inlineimg" src="images/buttons/viewpost-right.png" alt="Xem bài viết" /></a>
</div>
<div class="message">Ai cho xin cái tut domain nào...........</div>

</div>
</div>
</div>đâm domain thấy có lỗi với chủ cc + pp quá <img onerror="this.src='http://tuoitreit.vn/images/misc/khongcoanh.jpg';" src="images/smilies/onion/10.gif" border="0" alt="" title="Mo Hoi Dam Dia" class="inlineimg" />
 

KullsTyLe

New Member
thì thiếu nên phải đến thôi :cuoideu:
mình thì đến xem có gì mới k thôi.. tiện thể thấy top thì vào góp mồi.. lượn lờ khắp nơi..chứ đến với nhau vì tính toán mục đích thì có ý ngĩa gì chứ.
 
Status
Not open for further replies.

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top