Chém gió beta 1.0

Status
Not open for further replies.

admin

Administrator
Staff member
Cùng chém nào anh em mở hàng phát
 

admin

Administrator
Staff member
Thì ông chọn style pc í khung cuối trang chọn style tuoitreyb nhá
 

Tjeuphong

Moderator
Sua tj o css co j dok dau.lap cho lop mak k thay m nao vao ca.the mak luc tru0c keu lap.t0n bao nhjeu cong suc
 

Tjeuphong

Moderator
Cả mấy thằng trên lớp nữa.mà lập lên cũng k có káj cj post lên cả.nhưng lỡ làm rồj làm cho đến cùng bữa sau share code luôn
 
Status
Not open for further replies.

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top