Hướng dẫn cài mod_evasive chống DDoS cho Apache trên CentOS 7

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài mod_evasive để chống tấn công DDoS trên CentOS 7
Để làm được bạn chú ý làm theo mình nhé
Đầu tiên bạn chạy 2 lệnh sau:
Code:
sudo yum install epel-release
sudo yum install mod_evasive -y
Chạy xong sẽ như sau
Sau đó bạn chạy tiếp lệnh sau:

Code:
sudo nano /etc/httpd/conf.d/mod_evasive.conf
Và bỏ dấu # ở đầu và chỉnh

Code:
DOSPageCount thành 20
DOSBlockingPeriod thành 50
DOSSiteCount thành 120
DOSLogDir           "/var/log/mod_evasive"
Gõ tiếp
Code:
sudo mkdir /var/log/mod_evasive
sudo chown -R apache:apache /var/log/mod_evasive
Sau đó khởi động lại Apache
Code:
sudo systemctl restart httpd.service
Test mod bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo perl /usr/share/doc/mod_evasive-1.10.1/test.pl
Chúc các bạn thành công
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới
Nguồn: tuoitreit.vn
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top