• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hỏi Cách tạo bảng trong word 2010

khanhsak3r

Active Member
Tình hình là đang phải làm báo cáo tốt nghiệp mà có 1 vài chỗ yêu cầu tạo bảng nhưng sao ko như mong muốn nên mạn phép hỏi cách tạo bảng như thế này đang cần gấp ạ
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Làm tút hướng dẫn đi
Em bây giờ vẫn chưa biết cách tạo bảng biểu phân cấp à, đây là kiến thức cơ bản của học sinh mà
 

khanhsak3r

Active Member
Em bây giờ vẫn chưa biết cách tạo bảng biểu phân cấp à, đây là kiến thức cơ bản của học sinh mà
Tại trước học tin nên cứ buổi đi buổi nghỉ giờ thành ra thế này làm phải tạo thủ công
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top