Xin Xin cách tạo subdomain ảo chạy trong thư mục

KunCP

New Member
#1
Cho em xin cách tạo subdomain ảo chạy trong một thư mục ,em vọc trên google thấy nó có xử dụng .htaccess để chạy subdomain ,nhưng làm theo tới bước trỏ ảo ảo gì đấy thì bí luôn..ai có cho e xin với ạ ,thank
 

khanhsak3r

Active Member
#3
Tạo qua dns trung gian nhé
PHP:
- Type: A
- Name: điền tên thư mục muốn trỏ
- Content: điền địa chủ IP
- - - - - - - - - -

 
Last edited:

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top