Avatar 180 plus 3 ho tro lam nhiem vu canh doi

#1
Avatar 180 plus 3:
ngoài tính năng từ các phiên bản plus trước như
* mất mặt
* mod góc quay số
* mod map
...
thì plus này làm thêm 2 tính năng cũ đã có ở phiên bản avatar 175 plus 2. Đó là:
* ăn trộm nhiều lần (làm nhiệm vụ cánh ác quỷ)
* thuần hóa đơ chó (fix lỗi chó nhà đơ theo rồi)
Download Avatar180plus_test3(Official).jar (498.97 KB)

ae s60 chịu khó dùng ver 175 ít tính năng đi ăn trộm nhé haha
Download Avatar175PlusTest2.jar (586.26 KB)

Note: 50 lần ăn trộm thực hiện ở 180 không đến 10s
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top