Hướng dẫn ẩn phiên bản php trên Nginx và Apache

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay tuoitreit.vn xin hướng dẫn các bạn cách ẩn phiên bản php trên NginxApache

Để ẩn phiên bản bạn làm theo hướng dẫn
Với Nginx bạn gõ lệnh sau

Code:
vi /etc/php.ini
Hoặc nếu đã thay đổi đường dẫn php.ini bạn gõ lệnh sau để tìm

Code:
find / -name php.ini
Sau khi mở php.ini bạn tìm expose_php = On và chỉnh thành expose_php = OffSau đó lưu lại và khởi động lai php-fpm là xong

Ví dụ Nginx mình gõ lệnh

Code:
/etc/init.d/php-fpm restart
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới
Chúc các bạn thành công!
Nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top