• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

  Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

windows

 1. blog4me

  Share Chia sẻ Key Windows 10 bản quyền (OEM Retail, MAK) kích hoạt online

  NEW Windows 10 Professional Retail key Tested: July 25, 2017 Activation ONLINE (can also activate the phone N times) KEY: Hidden content ------------------------------------------------------------ NEW Windows 10 Professional Retail key Tested: July 24, 2017 Activation ONLINE (can also...
 2. P

  Bộ cài Windows 10 Version 1607 (Updated Jan 2017) - Nguyên gốc MSDN

  Bộ cài Windows 10 Version 1607 (Updated Jan 2017) - Nguyên gốc MSDN File Name:en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updat ed_jan_2017_x86_dvd_9714393.iso Languages:English SHA1:881FB134061D86042AEF5F1ABA6E255C22A79613 Link download: File...
 3. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.27 build 3 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.27 build 3 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.27 build 3 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ liệu thông minh, IDM hỗ...
 4. P

  Phần mềm PC Windows 10 Manager v2.0.4 Multilingual Portable – Tối ưu hóa Windows 10

  Windows 10 Manager v2.0.4 Multilingual Portable – Tối ưu hóa Windows 10 Windows 10 Manager v2.0.4 Multilingual Portable – Tối ưu hóa Windows 10 Windows 10 Manager là một công cụ tối ưu hóa Windows 10 hoàn toàn mới của hãng yamicsoft, phần mềm giúp bạn tối ưu hóa, tăng tốc máy tính, làm...
 5. P

  Hướng dẫn Hướng dẫn sửa lỗi "Windows Features is blank or empty" trong Windows 7

  Các bạn thân mến! Mỗi lần, các bạn muốn kích hoạt hay vô hiệu hóa những tính năng mà Microsoft đã tích hợp sẵn trong Windows. Các bạn cần phải vào cửa sổ Windows Features. Đặc biệt khi các bạn cài đặt các phần mềm hoặc game được viết trên nền tảng .Net, thì các bạn phải kích hoạt .Net Framwork...
 6. P

  Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt Delphi 7 trên hệ điều hành Windows 7 - 10

  Delphi là một ngôn ngữ lập trình của hãng Borland dựa trên nền Pascal với các phần mở rộng hướng đối tượng (nên còn có tên gọi trước đó là “Object Pascal”), hiện nay Delphi do Embarcadero phát triển. Delphi ban đầu được thiết kế trên môi trường đồ họa phát triển tích hợp (Integrated Development...
 7. P

  Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt Delphi 2010 trên hệ điều hành Windows 7 - 10

  How to Install Delphi 2010 on Windows 7,How to Install Delphi 2010 on Windows 10, Install Delphi 2010 on Windows 7, Install Delphi 2010 on Windows 10, Hướng dẫn cài đặt Delphi 2010 on Windows 7, Hướng dẫn cài đặt Delphi 2010 on Windows 10, Install Delphi 2010, Delphi 2010
 8. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.27 build 2 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.27 build 2 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.27 build 2 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ liệu thông minh, IDM hỗ...
 9. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.27 build 1 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.27 build 1 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.27 build 1 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ liệu thông minh, IDM hỗ...
 10. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.26 build 14 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.26 build 14 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.26 build 14 Full (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ liệu thông minh, IDM...
 11. P

  Internet Download Manager v6.26 build 10 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.26 build 10 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.26 build 10 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ...
 12. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.26 build 9 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.26 build 9 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.26 build 9 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ...
 13. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.26 build 8 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bi

  Internet Download Manager v6.26 build 8 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.26 build 8 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý...
 14. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.26 build 7 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.26 build 7 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.26 build 7 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ...
 15. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.26 build 3 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.26 build 3 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.26 build 3 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.8 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ...
 16. P

  Phần mềm PC Internet Download Manager v6.26 build 2 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit)

  Internet Download Manager v6.26 build 2 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit) Internet Download Manager v6.26 build 2 Full - No Virus (Tested on Windows 10 - 64 bit).rar - 6.7 MB Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải lên đến 5 lần. Với bộ xử lý tải dữ...
 17. P

  Thủ thuật Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 Pro Anniversary trực tuyến

  Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 Pro Anniversary trực tuyến Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 Anniversary trực tuyến - YouTube
 18. P

  Thủ thuật Hướng dẫn tích hợp gói cập nhật Convenience Rollup vào ISO cài đặt Windows 7

  Hướng dẫn tích hợp gói cập nhật Convenience Rollup vào ISO cài đặt Windows 7 Hướng dẫn tích hợp gói cập nhật Convenience Rollup vào ISO cài đặt Windows 7 - YouTube
 19. P

  Thủ thuật Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 và 4.0 trên hệ điều hành windows 7

  Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 và 4.0 trên hệ điều hành windows 7 Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 và 4.0 trên hệ điều hành windows 7 - YouTube
 20. P

  Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows 7 - 64 bit trên máy ảo VirtualBox

  Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows 7 - 64 bit trên máy ảo VirtualBox Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows 7 - 64 bit trên máy ảo VirtualBox - YouTube
Top