admin

Administrator
Staff member
#1
Khi cài vMenu vào điện thoại, vào vMenu bật vMenu lên, màn hình menu của điện thoại bắt đầu trượt ngang nó củng tuơng tự như HangMenu

bản này có sự thay đổi đáng kẻ (( Sắp xếp và xóa)) hiển thị thời gian và cột sóng

để sắp xếp giao diện menu ấn vào màn hình giữ vài giây

Khi cài ứng dụng vào mà không thấy hiện ở vmenu thì ấn vào màn hình vài giây, sao đó ở trên cao có dòng chử ((* nhấn vào đây để thoát khỏi sắp xếp*)) ở kế bên có cái kính đúp bấm vào đó thêm các ứng dụng vào
Để biết phần mềm nào đang chạy, ấn giữ nút menu vài giây.

Để tắt ứng dụng đang chạy, di chuyển ứng đang chạy vào cái icon màu đỏ ở giữa menu


Cái này mà kết hợp với fim 4.0 là tuyệt vời

Download tuoitreit.vn_vmenu_152_vh.zip (247.6 kb)
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top