Update Code Chat By MrTam

admin

Administrator
Staff member
#1
Demo Demo
-Ngoài những chức năng trước mình đã viết xong game trắc nghiệm, tựa tựa như msv, vài game cùi,...
-GuestBook. Thành viên có thể tạo phòng chat riêng.
*Hướng dẫn:
-Down code về up lên host, tìm đến file 'in/data.php' sửa cấu hình database và link trang wap bạn.
-Xong chạy đường dẫn www.domain.com/install.php để tạo dữ liệu.
-Nick: Admin
-Pass: mrtam
Download....
Sẽ update thêm chức năng tiện ích nữa...
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top