Ưng cử làm BQT

#1
- Họ & Tên:Nguyễn Trọng Quyêt
- Vị trí tuyển dụng:Mod
- Ưu điểm:Hoà đồng giúp đỡ member
- Nhược điểm:Đang là HS nên ko có time on
- Khả năng:Viết thời sự cho wap tổ chức Event
- Lời hứa:Cố gắng làm tốt những gì có thể lầm
+ Nếu đk nên Mod thì sẽ làm gì :Làm tốt tất cả việc được giao
+ Nếu ko đk nên Mod thì sẽ làm gì:Thì chịu cmn thôi
 

admin

Administrator
Staff member
#2
- Họ & Tên:Nguyễn Trọng Quyêt
- Vị trí tuyển dụng:Mod
- Ưu điểm:Hoà đồng giúp đỡ member
- Nhược điểm:Đang là HS nên ko có time on
- Khả năng:Viết thời sự cho wap tổ chức Event
- Lời hứa:Cố gắng làm tốt những gì có thể lầm
+ Nếu đk nên Mod thì sẽ làm gì :Làm tốt tất cả việc được giao
+ Nếu ko đk nên Mod thì sẽ làm gì:Thì chịu cmn thôi
Em cứ cố gắng nhé, TTIT luôn trọng dụng nhân tài
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top