• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Trading Platform là gì?

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Nền tảng giao dịch (tiếng Anh: Trading Platform) là phần mềm FXTM được sử dụng cho việc giao dịch: mở, đóng và quản lí các vị thế thị trường thông qua một trung gian tài chính như một nhà môi giới trực tuyến.
Nền tảng giao dịch
Khái niệm

Nền tảng giao dịch
trong tiếng Anh là Trading Platform.

Nền tảng giao dịch
là phần mềm được sử dụng cho việc giao dịch: mở, đóng và quản lí các vị thế thị trường thông qua một trung gian tài chính như một nhà môi giới trực tuyến.

Các nền tảng giao dịch trực tuyến thường được các nhà môi giới cung cấp miễn phí hoặc với mức chiết khấu, để đổi lấy việc duy trì tài khoản được tài trợ và/ hoặc thực hiện một số lượng giao dịch nhất định trong mỗi tháng.

Các nền tảng giao dịch tốt nhất sẽ cung cấp một hỗn hợp các tính năng mạnh mẽ và phí giao dịch thấp.

Đặc điểm của Nền tảng giao dịch
Nền tảng giao dịch là phần mềm cho phép các nhà đầu tư và nhà giao dịch đặt lệnh giao dịch và giám sát tài khoản thông qua các trung gian tài chính.

Thông thường, các nền tảng giao dịch sẽ kết hợp các tính năng khác lại với nhau, chẳng hạn như báo giá thời gian thực, công cụ biểu đồ, tin tức và thậm chí là các nghiên cứu cao cấp.

Nền tảng cũng có thể được thiết kế riêng cho các thị trường cụ thể, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ, quyền chọn hoặc sàn giao dịch tương lai.

Ở Mỹ, có hai loại nền tảng giao dịch: nền tảng giao dịch Prop (Prop plaform) và nền tảng giao dịch thương mại (Commercial platform).

Như tên gọi của chúng, các nền tảng thương mại nhắm mục tiêu vào các nhà giao dịch trong ngày (Day trader) và nhà đầu tư cá nhân (Retail investor).

Nền tảng giao dịch thương mại dễ sử dụng và được đặc trưng bởi một loạt các tính năng hữu ích, chẳng hạn như cung cấp tin tức và biểu đồ, thuận tiên cho học hỏi và nghiên cứu của nhà đầu tư.

Trong khi đó, nền tảng giao dịch Prop là các nền tảng tùy chỉnh được phát triển bởi các nhà môi giới lớn để phù hợp với yêu cầu cụ thể và phong cách giao dịch của họ.

Nahf giao dịch sử dụng nhiều nền tảng giao dịch khác nhau tùy thuộc vào phong cách và khối lượng giao dịch của họ.

Cách lựa chọn Nền tảng giao dịch
Khi quyết định lựa chọn giữa các nền tảng giao dịch, nhà giao dịch và nhà đầu tư nên xem xét cả mức phí giao dịch, cùng với các tính năng có sẵn.

Ở thị trường Mỹ, các nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch ngắn hạn có thể yêu cầu các tính năng như báo giá cấp 2 và biểu đồ theo chiều sâu của nhà tạo lập thị trường để hỗ trợ ra quyết định.

Trong khi đó, các nhà giao dịch quyền chọn có thể cần các công cụ được thiết kế đặc biệt để thấy được các chiến lược quyền chọn.

Phí giao dịch cũng cần được cân nhắc trong khi lựa chọn giữa các nền tảng giao dịch.

Ví dụ: các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch Scalping (là chiến lược giao dịch ngắn hạn hướng đến việc chốt được nhiều lệnh từ những thay đổi nhỏ về giá), sẽ bị thu hút bởi các nền tảng với mức phí thấp.

Nói chung, phí giao dịch thấp hơn luôn luôn được ưu tiên nhưng có thể có sự đánh đổi, nên cần được cân nhắc kĩ. Ví dụ, phí giao dịch thấp có thể không có lợi nếu sang các tính năng và nghiên cứu thông tin ít hơn những nền tảng có phí giao dịch cao hơn.

Một số nền tảng giao dịch có thể không nhận được tin tưởng hoặc chỉ dùng được cho một số nhà trung gian hoặc nhà môi giới cụ thể.

Do đó, các nhà đầu tư cũng nên xem xét danh tiếng của nhà trung gian hoặc nhà môi giới trước khi cam kết sử dụng một nền tảng giao dịch.

Cuối cùng, các nền tảng giao dịch có thể có các yêu cầu cụ thể để đủ điều kiện sử dụng.

Ví dụ ở thị trường Mỹ, nền tảng giao dịch trong ngày yêu cầu các nhà giao dịch có ít nhất 25.000 USD tiền vốn trong tài khoản của họ và được chấp thuận cho giao dịch kí quĩ.

Trong khi đó, các nền tảng quyền chọn có thể yêu cầu sự chấp thuận để giao dịch các loại quyền chọn khác nhau trước khi được sử dụng nền tảng giao dịch.

Tải xuống phần mềm MetaTrader từ FXTM | FXTM Global
 

Facebook Comments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
L Share How to locate Out about the Correct Trading Techniques You might curently have seen the Tin tức, giới thiệu về ĐTDĐ 0
H How to get Available about the Proper Trading Methods You may curently have heard about Tin tức CNTT 0
U Where to find Out about the Proper Trading Techniques You might already have seen the Trò chuyện linh tinh 1
L How to get Out about the Proper Trading Devices You might currently have heard of Trò chuyện linh tinh 1
U How to locate Out there about the Right Trading Methods You may already have heard about Trò chuyện linh tinh 0
H Where to find Out and about about the Correct Trading Devices You may already have been aware of Trò chuyện linh tinh 0
U Share How to Find Available about the Suitable Trading Devices You could possibly already have heard of Tin tức, giới thiệu về ĐTDĐ 0
U Share How you can find Out there about the Right Trading Methods You might currently have seen the Tin tức, giới thiệu về ĐTDĐ 0
H How to Find Out about the Suitable Trading Techniques You can already have been aware of Trò chuyện linh tinh 0
U How to get Out about the Correct Trading Techniques You may already have read about Trò chuyện linh tinh 0
H Thủ thuật How you can find Away about the Right Trading Methods Tin tức, giới thiệu về ĐTDĐ 0
A How to get Out about the Right Trading Programs Tin tức CNTT 0
A Where to find Out about the Suitable Trading Techniques Tin tức CNTT 0
U How to get Out about the Right Trading Systems Trò chuyện linh tinh 0
U How to locate Out about the Correct Trading Devices Trò chuyện linh tinh 0
U How to locate Out about the Right Trading Methods Trò chuyện linh tinh 1
Admin Share psd trading card style business card Thiết kế đồ họa 0
T Microsoft thêm ứng dụng Blockchain vào Power Platform Tin tức CNTT 0
D Share phpDolphin v1.2.2 – Social Network Platform All Shared Scripts 0
Similar threadsNew posts New threads New resources

Top