Thảo luận Topic hỗ trợ các vấn đề liên quan đến wmp , yourwap

#4
kiếm host đi
tạo thư mục Upload và up file vào đó xong chạy scandir
úp lên rùi,unzip đc file v15.php,xong làm gì nữa..?

----------> Bổ sung bài viết lúc 12:44 <----------> Bài viết trước lúc 11:32 <----------

thằng thớt chạy rùi hả =)) =))
 
#5
chạy cái gì thế
còn đang đi làm kiếm tiền mấy hôm nữa đi học
thích thái độ không ???

----------> Bổ sung bài viết lúc 11:52 <----------> Bài viết trước lúc 11:51 <----------

tặng một thẻ phạt cho phê
 
#18
......Đây.....,...,...

----------> Bổ sung bài viết lúc 09:35 <----------> Bài viết trước lúc 09:30 <----------

Chả thấy ai hỏi han gì
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top