Thảo luận Topic hỗ trợ các vấn đề liên quan đến wmp , yourwap

Kidblood

New Member
kiếm host đi
tạo thư mục Upload và up file vào đó xong chạy scandir
 
kiếm host đi
tạo thư mục Upload và up file vào đó xong chạy scandir
úp lên rùi,unzip đc file v15.php,xong làm gì nữa..?

----------> Bổ sung bài viết lúc 12:44 <----------> Bài viết trước lúc 11:32 <----------

thằng thớt chạy rùi hả =)) =))
 

Kidblood

New Member
chạy cái gì thế
còn đang đi làm kiếm tiền mấy hôm nữa đi học
thích thái độ không ???

----------> Bổ sung bài viết lúc 11:52 <----------> Bài viết trước lúc 11:51 <----------

tặng một thẻ phạt cho phê
 

Kidblood

New Member
<link rel="stylesheet"href="/style.css"type="text/css"/><style type="text/css">

css của wap rồi
 
Úp,kid đâu cho xin code chào theo trình duyệt nào?
 

Kidblood

New Member
......Đây.....,...,...

----------> Bổ sung bài viết lúc 09:35 <----------> Bài viết trước lúc 09:30 <----------

Chả thấy ai hỏi han gì
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top