• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share tool auto leech bài, auto replace link, auto rar-unrar - check alexa

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Tool này mình đang code, các chức năng hiện có là:
- Auto leech bài viết về, các bài viết có link chỉ định thì mới lấy, trích link download ra và thay link của mình vào.
- Auto unrar-rar: tự động giải nén tất cả các file, copy những file được định sẳn và nén trở lại theo đúng size ban đầu (để thay link vào cho đúng, thích hợp cho các bạn có website
- Tự động check rank alexa của list forum, save lại những forum có rank đã được định trước.
Hiện tại thay link chỉ thực hiện với link có filename, đang thêm thay với link rút gọn luôn, sẽ thêm check link die nữa
Hướng dẫn sử dụng:
Tool mình code bằng java nên anh em cài java trước khi xài nha.
Mỗi chức năng mình đều có để tooltip ở các button rồi, anh em coi là biết liền thôi.

Ví dú thế này
43019505.jpg

Đầu tiên:
52108108.jpg

1. Là host cần lấy bài viết, bài nào chứa link host đó thì mới lấy về
2. Dánh sách mirror: những mirror link nào bạn thêm vào thì click để chọn
3. Bài đã thay link sẽ lưu ở đó
67986555.jpg

1. Trang bạn cần leech
2. Leech ở category nào, để thêm category: vào thư mục template\"site cần thêm", tạo folder có tên của category đó, ở folder category, tạo file txt chứa link của category đó. Anh em nhìn vào category có sẵn là biết liền
3. Số bài cần lấy
4. Bắt đầu lấy bài
5. Khung chứa những bài đã lấy.
6. Khung edit bài.
7. Save bài đang edit
8. Lấy link có trong bài ra
9. Lưu link chính của bạn ở đó.
10. Tất cả mirror link để ở đây.
11. Thay link
12. Thêm những từ cần bỏ trong khi lấy bài viết về, từng cụm từ cách nhau bằng dấu #
Auto Unrar-rar
20662427.jpg

Anh em nhìn là biết cách dùng ngay, hay xem tooltip là ok
Check rank forum
67675058.jpg

Download: ATP.rar
Update bản mới
Thêm chức năng tự add site
Hiện mới chỉ add cho dle và wp thôi nha
Download ATP.rar
Hướng dẫn huongdanadd.rar
Sửa lỗi check alexa http://dl.dropbox.com/u/43211480/ATP.rar
Sưu tầm bởi http://tuoitreit.vn
 
cậu ơi cậu còn tools này ko cậu


Cậu biết code tools , nhờ cậu code cho mình tools kiểu dạng này với . Mình đang cần quá cậu à . Hoặc cậu biết ai code được chỉ cho mình ....M cảm ơn
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top