Thông báo thành viên có thể tự open và close chủ đề mình viết

admin

Administrator
Staff member
#1
Quyền cho mem giống phpbb3x ae test và thanks nào
 

admin

Administrator
Staff member
#4
Uh, bắt chước phpbb3x phát..

----> Bổ sung bài viết <----


Member vào test thử nào...

----> Bổ sung bài viết <----


Phải lập tự lập top mới test đc nhé
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top