• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy, ảnh chạy với thẻ Marquee trong HTML5

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Chào các bạn, hôm nay tuoitreit.vn hướng dẫn bạn một số mã html cơ bản để làm chữ chạy, ảnh chạy, css cho wap, web html
Marquee là gì? Marquee là một mã HTML để làm cho một đối tượng có thể chuyển động. Marquee mã là một mã phổ biến vì nhiều blogger sử dụng mã này vào blog của họ. Lệnh Marquee được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ <marquee> {đối tượng}</marquee>. Lệnh marquee hiển thị tốt nếu xem tại trình duyệt Internet Explorer, tuy nhiên các trình duyệt khác sau này có nhiều phiên bản mới đã cũng có thể hiển thị tốt như IE.
Một số các thuộc tính thường dùng của lệnh marquee:

- BGCOLOR="color" → tạo màu nền cho vùng hiển thị lệnh marquee (có thể dùng hình nền...).
- DIRECTION="left/right/up/down" → chọn hình thức chạy chữ (trái, phải, lên, xuống...)
- BEHAVIOR="scroll/slide/alternate" → thiết lập kiểu chạy chữ.
Scroll → di chuyển tuần tự.
Slide → di chuyển 1 thời gian, sau đó dừng lại.
Alternate → di chuyển từ trái sang phải sau đó dừng lại.
- TITLE="message" → Một đọan tin nhắn nhỏ được hiển thị khi người dùng rê chuột vào.
- SCROLLMOUNT="number" → điều chỉnh tốc độ chạy
- SCROLLDELAY="number" → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây)
- LOOP="number|-1|infinite" → to manage sum of looping.
- WIDTH="number" → chỉnh độ rộng của vùng chạy chữ. Có thể dùng đơn vị pixel (px) hoặc phần trăm (%).

►Một vài ví dụ:
Ví dụ 1
HTML:
<marquee align="center" direction="left" height="100" scrollamount="2" width="100%">

Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2

</marquee>
Ví dụ 2
HTML:
<marquee align="center" direction="left" height="200" scrollamount="4" width="100%" behavior="alternate">

Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)

</marquee>
Ví dụ 3
HTML:
<div align="left"><font face="georgia" color="White"><b><marquee bgcolor="red" width="100%" scrollamount="3" behavior="alternate">

Chạy chữ với màu nền</marquee></b></font></div>
Ví dụ 4
HTML:
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="down" width="100%" height="200" align="center">Di chuyển xuống dưới,dừng lại khi ta rê chuột vào, chạy tiếp khi rê chuột ra</marquee>
Như thế là chúng ta đã tìm hiểu thẻ marquee của HTML5 khá chi tiết rồi đấy. Việc áp dụng tag này cho Wap/Web sẽ làm tăng độ chuyên nghiệp cũng như thu hút cho site của bạn đó.
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top