admin

Administrator
Staff member
Với ứng dụng này các bạn có thể sửa toàn bộ file jar

Tính năng:
* Trích xuất ứng dụng jar

* Đóng gói ứng dụng jar

* Gởi ứng dụng jar

* Cài đặt & xoá ứng dụng jar

* Chỉnh sửa file *.txt

* Chỉnh sửa tập tin *.class

* Chỉnh sửa tập tin *.mf

* Thay đổi kích thước hình ảnh đối với ứng dụng java và icon của nóDownload: http://upfile.vn/mc7M
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top