• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

khanhsak3r

Active Member
Cách fix này áp dụng cho tất cả các mạng hiện hành luôn không riêng gì AU nhé
Các Bạn Dùng IFile Trỏ Theo Đường dẫn /var/mobile/Library/Carrier Bundles.bunble/
đây là thư mục được symlink cứng từ /System/Liblary/Carrier Bundles/Iphone/< Nhà Mạng Bạn Đang Sử Dụng> nên khi nhấn vào đây bạn được trả về đúng với thư mục trên . AU là /System/Liblary/Carrier Bundles/Iphone/Hutchison_hk.bundle nhé
các bạn chọn file carrier.plist, mở bảng đặc tính kéo xuống nhìn thấy dòng SupportedSims Nhấp vào . nó sẽ hiện ra 2 Dòng là
0: 45403
1: 45404


Nhớ tên 2 dòng này nhé . nếu chỉ có 1 thì cũng nhớ luôn sau đó chúng ta quay về thư mục /System/Liblary/Carrier Bundles/Iphone/ tìm tên 2 thư mục đó nhấp vào chữ I nhớ là nhấp vào chữ I nhé, nó sẽ hiện ra bảng Thuộc Tính File , kéo xuống chọn dòng Đích Liên Kết và thay thế Hutchison_hk.bundle bằng Unknown.bundle , làm tương tự với các thằng còn lại. Sau đó vào thư mục Unknown.bundle xóa hết các thứ trong đó đi , quay ra ngoài tìm thư mục mà mạng di động của bạn ví dụ viettel là Viettel_vn.bundle , vinaphone là VinaPhone_vn.bundle , dùng Vinaphone giống mình thì vào thư mục của vinaphone luôn, coppy hết toàn bộ các file và thư mục trong đó dán vào Unknown.bundle xong thoát iFile Vào Cài Đặt/ Cài Đặt Chung / Đặt Lại/ Đặt Lại Cài Đặt Mạng đợi máy reboot là hoàn thành 100% rồi đó
Sau khi fix xong kết nối mạng nó hiện bảng thông báo như này

bạn chọn Để sau nhé, Cập nhật là khỏi fix luôn đó
Và kết quả là như này

 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top