Source Code Web Truyện Đẹp, Hot Nhất 2018

#1

Source Code Web Truyện Đẹp, Hot 2018
Source Web Truyện tự động cập nhật truyện từ Wattpad, giao diện đẹp nhiều chức năng : auto sitemap, ajax search, chức năng cài đặt font chữ, cỡ chữ, màu nền khi đọc... Phù hợp với mọi trình duyệt.
Chức năng lưu bookmark giúp bạn ghi nhớ những truyện đã đọc.
Với kho truyện khổng lồ, đầy đủ mọi thể loại, liên tục được cập nhật mà bạn không phải nhúng tay vào.
Hỗ trợ khi có lỗi.

Mua inbox mình Source Code Web Truyện Đẹp, Hot Nhất 2018 | Sharecode.vn
 
Last edited by a moderator:

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top